KVALITET PROIZVODA

kvalitet-proizvoda

Osnovna delatnost društva je prerađivačka delatnost, odnosno proizvodnja osvežavajućih pića. Preduzeće u okviru delatnosti obavlja proizvodnju sokova, marmelade,  džemova, sirupa i instant napitaka. Sirovine za proizvodnju su uglavnom domaćeg porekla, a finalni proizvodi su na domaćem i stranom tržištu prepoznatljivi po ukusu i kvalitetu. Kvalitet proizvoda i dizajn amalaže, kao i brojne nagrade i priznanja sa sajmova prehrane i pića su garancija za ispunjenje zahteva i najprobirljivijih naručilaca.

Mnogo toga se polaže na sistem i kontrolu kvaliteta a društvo raspolaže sertifikatima i implementira standarde poput ISO 2200:2005, HACCP i BRC. BRC je izuzetno visoki standard uveden zbog kupaca iz Velike Britanije sa kojima društvo sve više širi saradnju.

U cilju daljeg razvoja “Duga komerc” i preuzimanja značajne pozicije, kako na domaćem tako i na stranom tržištu, plan za budućnost je nastavak kontinuiranog tehnološkog usavršavanja, razvoj novih proizvoda i očuvanje kvaliteta. Kako bi se kontinuirani rast nastavio u pripremi su nove proizvodne linije kojima će se povećati kapacitet proizvodnje i obim prodaje. Vizija kompanije je osvajanje novih tržišta. Put od nastanka do danas nije bio lak, ali uz puno ljubavi, optimizma, znanja i upornosti svaki cilj je ostvariv.